Καλησπέρα,
τι θα διαλέγατε μεταξύ των δύο συγκεκριμένων σχεδίων και μόνο.
(17άρες και οι δύο αλλά με διαφορετικό βάρος)

Style160 (12kg)
Style 158 (9.38Kg)