Όλα σωστά dreamer όπως τα λες. Έχει ζήτηση και παραφέρονται.
(έμποροι) vin number δε δίνουν, πινακίδα δε δίνουν. πρέπει κάθε φορά να πηγαίνω να τα βλέπω.