Αύριο πάω για αλλαγή αισθητήρα στροφάλου και μοτέρ βάνος και θα δούμε αν τελικά σβήσει και δεν ξανά ανάψει...