Ναι αυτό εννοώ. Είναι όπως δείχνει το σχήμα, παρέα τα δυο τους.